Přístroj: Aquatizer QZ-240SG 5 pcs

Datum instalace: 06.2021

Adresa:  ul. Brzozowa 1, 87-880 Wieniec-Zdrój, Poland

https://uzdrowisko-wieniec.pl